Over ons

Over de toekomst

Niet alleen is een flexibele samenwerking van organisaties die inspeelt op wat er nodig is de maatschappij. Gezien de huidige veranderingen rondom de pandemie zijn we opnieuw aan het kijken hoe we hier gehoor aan kunnen geven en door kunnen gaan met het verspreiden van een positief geluid.

 

Aanhaken met jouw organisatie?

Er liggen dan ook plannen om te kijken naar het geven van een vervolg aan dit initiatief. Hoe en of dat in dezelfde vorm blijft ligt not even open. Wil je met jouw organisatie ook aanhaken? Laat hieronder een bericht met naam en toelichting over jouw organisatie achter, dan nemen we contact met je op.

Operatie #prikpositief is een initiatief van #nietalleen en zes jongerenbewegingen: Jong Protestant, Youth for Christ, MOVE Community, EO BEAM, stichting Chris en Voorkom! en INNOV8 (MissieNederland) en werdt gesteund door de studentenbewegingen IFES en Navigators NSV, de Theologische Universiteit Kampen en de Christelijke Hogeschool Ede.

Hoe het begon #prikpositief

Christelijke jongerenorganisaties die zijn aangesloten bij #nietalleen sloegen de handen ineen met een landelijke actie onder de noemer ‘Operatie #prikpositief’.

Onder het motto ‘samen zetten we positiviteit op de kaart’ werden jeugdgroepen, clubs, scholen en (studenten)verenigingen uitgedaagd concrete, positieve acties te ondernemen die het isolement doorbraken en de wereld om hen heen een beetje mooier maakt. 

Dit initiatief ontstond omdat we zagen dat de gevolgen van een jaar coronacrisis voor elke jongere voelbaar waren: een jaar lang online les, weinig sociale contacten, geen mogelijkheid om te sporten, drukte thuis. Een scala aan problemen waarvan de oorzaak bekend is maar de oplossing nog ver weg leek. Cijfers lieten zien dat gevoelens van eenzaamheid en depressie, en concentratie- en relationele problemen onder jongeren snel toenamen. Kortom, we wilden iets betekenen. 

Niet alleen de jongeren, maar ook de jongerenwerkers konden wel een steun in de rug gebruiken. Via een uitgebreid aanbod aan trainingen en masterclasses hebben ze weer nieuwe inspiratie opgedaan en kregen handvatten voor het herkennen en hanteren van problemen als eenzaamheid, moeilijke thuissituatie, concentratieproblemen, enzovoorts.

We zijn ontzettend dankbaar dat er in grote getale is aangehaakt bij dit initiatief! 

Over #nietalleen

Het platform #Nietalleen verbindt talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar, want je bent #Nietalleen.

EO BEAM

BEAM is hét jongerenmerk van de EO. Wij zijn enthousiast over Jezus en willen jou inspireren om te groeien in je geloof. Samen met jou willen we het voorbeeld van Jezus volgen en Zijn liefde en positiviteit uitstralen naar iedereen om ons heen.

We zijn er elke dag voor jou met video’s, artikelen, foto’s, columns en andere content op onze website en social media. Supporters ontvangen vier keer per ons magazine. Daarnaast organiseren we events als de EO-Jongerendag.

Jong Protestant

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties!

MOVE

MOVE is een community op diverse sociale media voor jonge mensen die zoeken naar God. Met inspirerende video’s bereiken we tienduizenden jongeren, studenten en starters die elke dag uren spenderen op hun telefoon. Zo inspireren we het geloofsleven van jonge mensen op de plek waar zij het meest gevormd worden.

Voel je vrij om te chatten met Chris, wat er ook is! Je kunt met ons chatten, mailen of bellen. Je blijft anoniem!

Youth for Christ

Youth for Christ heeft een hart voor jongeren. We worden geraakt door de problemen waar veel jongeren mee worstelen en houden van hun openheid en onbevangenheid. Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op. Dat doen we door heel het land, op schoolpleinen, straten, in buurthuizen en in kerken. Door wie we zijn, laten we Jezus zien en bieden hen hoop. Ook bieden we praktische hulp en ondersteuning waar nodig.

INNOV8

INNOV8 is het MissieNederland-netwerk voor professionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Als netwerk bewegen wij de lokale kerk om in beweging te komen, zodat zij de missie van Jezus uitleven naar de volgende generaties.

Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit Kampen wil jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun roeping als christen in de samenleving. Sommige studenten komen er tijdens hun studie achter dat ze dominee willen worden. Anderen willen liever aan de slag in de samenleving. De Bachelor- en Masterprogramma’s Theologie bieden diverse mogelijkheden: van leren preken tot zingeving en filosofie, digitale samenleving, politiek en recht en organisatiekunde en leiderschap.

Daarbij staat Jezus Christus steeds centraal. De Theologische Universiteit Kampen voelt zich verbonden met de cultuur en draagt bij aan de bezinning op christen-zijn in allerlei verbanden van de maatschappij. De Theologische Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven.

Navigators NSV

Wij willen – door middel van studentenverenigingen, netwerken, triades en events – elke student in Nederland in ontmoeting brengen met Jezus en hen uitdagen om hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van zijn koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Christelijke Hogeschool Ede

De CHE is een middelgrote christelijke hogeschool in Ede. Je kunt bij ons terecht voor voltijd- en deeltijdopleidingen. Wanneer je in Ede komt studeren, dagen we je uit na te denken over hoe jij van betekenis kunt zijn voor een ander. Of je nu studeert of straks werkt, als journalist, verpleegkundige, theoloog, bedrijfsadviseur of… ‘Wie wil jij zijn voor de wereld van morgen?’ is een vraag of thema waar jij je tijdens je studie mee bezig houdt.

IFES

IFES Nederland is onderdeel van IFES wereldwijd, met als missie “changing the world – one student at a time”. IFES Nederland inspireert christelijke studenten en rust hen toe, o.a. via hun verenigingen (zoals Ichthus, C.S.F.R., VGS en OZON). Daarnaast hebben zij studentenpastors en -coaches in alle studentensteden en organiseren conferenties en projecten, ook voor internationale en niet-christelijke studenten.